Vienotajā datubāzē ir reģistrēts pirmais kases sistēmas modelis, kuru atbilstības pārbaudes institūcija ir atzinusi par atbilstošu jaunajām tehniskajām prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos. Kases sistēmas modelis ir UVS FB.7.0 TPPOS. Tas ir piemērots gan maziem, gan lieliem tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumiem, kuriem nav nepieciešams sagatavot starprēķinus, ko izsniedz klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm pirms darījuma informatīvā nolūkā. Kases sistēmai var pieslēgt līdz 600 kasēm. Tā ir savietojama ar svariem, preču sortiments nav ierobežots, kā arī tā ir izmantojama, ja uzņēmumā ir klientu lojalitātes sistēma.

Minētā kases sistēma ir reģistrēta apkalpojošā dienesta SIA "Universālās Vadību Sistēmas" (reģ. Nr.40003492689) apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu (turpmāk - elektroniskās iekārtas un ierīces) modeļu un modifikāciju sarakstā. Nodokļu maksātājus, kuru saimnieciskajai darbība ir piemērota kases sistēma UVS FB.7.0 TPPOS., lūdzam vērsties pie kases sistēmas apkalpojošā dienesta SIA "Universālās Vadību Sistēmas" tās iegādei vai etalonmodeļa modifikācijas izstrādei. Atgādinām, ka kases sistēmas darījumu reģistrēšanai obligāti jālieto tiem nodokļu maksātājiem, kuru ar elektroniskajām ierīcēm un iekārtām reģistrēto darījumu vērtība konkrētā struktūrvienībā vai kopējā darījumu vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedz 1 500 000 euro. Kases sistēmas darījumu reģistrēšanai nodokļu maksātāji var lietot arī nesasniedzot minēto robežvērtību. Šobrīd ir reģistrētas jau divas atbilstības institūcijas –"KPMG Baltics SIA"un SIA "ERNST & YOUNG BALTIC". Aktuālā informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā “Atbilstības pārbaudes institūcijas”. Atgādinām, ka visiem VID vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrētajiem elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām, par kurām nav saņemts apliecinājums par atbilstību Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" noteiktajām tehniskajām prasībām, līdz 2017.gada 1.jūlijam ir jāveic atbilstības pārbaudes un nodokļu maksātājiem jāveic neatbilstošo ierīču un iekārtu nomaiņa. Atbilstības pārbaudes ir veicamas arī atbilstoši jaunajām tehniskajām prasībām izstrādātu elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām pirms to reģistrēšanas VID vienotajā datubāzē (reģistrā).

Avots: vid.gov.lv
Lai sniegtu Jums labāko tiešsaistes pakalpojumu mūsu mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Lietojot mūsu majas lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu (cookies) lietošanai.